Author Archive

Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd i Sverige har sedan 1927 varit obligatoriskt för utlänningar som

SFI

SFI står för Svenskundervisning för invandrare. Rätten till SFI regleras i

Migrationsverket

Migrationsverket hette tidigare Statens invandrarverk, men bytte namn till sitt nuvarande
clock