Invandring Archive

Sveriges utanförskapsområden

Ingen kan väl ha undgått vad det är som har skett

Flyktingkonventionen

  Att vara flykting är en av de mest utsatta situationerna

Musik för integration

Att använda musik är ett utmärkt sätt att stärka integrationen på

Idrott som integration

Integration är ett viktigt men komplicerat ämne. Bara att definera begreppet

Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd i Sverige har sedan 1927 varit obligatoriskt för utlänningar som

SFI

SFI står för Svenskundervisning för invandrare. Rätten till SFI regleras i

Migrationsverket

Migrationsverket hette tidigare Statens invandrarverk, men bytte namn till sitt nuvarande

Uppehållstillstånd på humanitära skäl

Det finns flera typer av uppehållstillstånd i Sverige. Ett av dem

Sysselsättningen i Sverige

Sverige har överlag en bra sysselsättning men det finns fortfarande stora

Anhöriginvandring och ensamkommande barn

Två stora delar av Sveriges invandringspolitik innefattar anhöriginvandringen och ensamkommande flyktingbarn.
clock