Okategoriserade Archive

Invandringspolitiken i världen

Invandring är något som funnits i hela världshistorien. Dock är det

Problem eller möjlighet?

De senaste decennierna har befolkningarna i många länder blivit mer skeptiska

Asylinvandring- dagens känsligaste ämne?

Som ett resultat av den ostabila situationen i Syrien har flera

Papperslösa i Sverige

Att vara papperslös innebär att man befinner sig i ett land

Vad innebär integration?

Begreppet integration brukar i samhällsvetenskapliga sammanhang betyda en slags förening av
clock