Flyktingkonventionen

Att vara flykting är en av de mest utsatta situationerna som en människa kan hamna i. Det för med sig mycket lidande och trauma och leder ofta till utdragna juridiska processer. Därför kan det vara bra att veta att det internationella samfundet har åtagit sig ett ansvar när det gäller flyktingar som sedan har kodifierats i lag. Det innebär att varje flykting har ett visst antal rättigheter som är okränkbara enligt de internationella reglerna. Tack vare Förenta Nationernas enträgna arbete har fler och fler flyktingar haft möjlighet att få ett humanitärt mottagande i sina nya ländFlags of Nationser och fått rätt stöd och hjälp.

Konventionen som är mest relevant för flyktingar signerades 1951. Det var en direkt respons på andra världskriget som såg miljoner flyktingar fly undan krigets fasor och bege sig till nya platser för att söka fred. Det ledde till att många länder såg det som absolut nödvändigt att ha en lag som reglerade flyktingarnas rättigheter för att de skulle ha någonstans att vända sig. Konventionen skrevs på i Geneve – därav det alternativa namnet Genevekonventionen – och såg bland annat till att definiera flyktingar för att de enklare skulle kunna få hjälp i framtiden. Enligt konventionen skulle alla som flydde på grund av en välgrundad rädsla för krig eller diskriminering ha möjlighet att söka asyl i ett annat land.

Konventionen innehöll också en rad andra förtydliganden. Här står bland annat att flyktingar som söker asyl i ett nytt land förbinder sig att leva enligt landets lagar medan landet förbinder sig att behandla flyktingen som en av sina egna medborgare med alltifrån religionsfrihet till rörelsefrihet. Alla FN:s nationer har dock inte valt att skriva på konventionen. Ett stort land som USA förbinder sig bara till en bilaga från 1967 medan länder som Saudiarabien och Indien inte har skrivit på alls.

Att skapa sig ett nytt liv i ett nytt land är en stor utmaning som involverar uppoffringar. Inte minst gäller det att ha någonstans att bo. Om du eller någon du känner behöver fixa något i sitt hus kan du spara pengar på inköp av material och verktyg genom att gå till Byggmax.se.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock