Musik för integration

Att använda musik är ett utmärkt sätt att stärka integrationen på en ort. Genom att anordna musikarrangemang kan människor komma samman och lära känna varandra. Musik är ett universellt språk som talar till människor oavsett vilket land eller vilken kultur de kommer ifrån. De flesta människor uppskattar musik och det gäller för människor från alla kulturer. Dessutom är musik något som väcker positiva känslor och det kan göra det enklare för människor att umgås. Ett annat bra sätt att använda musik för integration är körverksamhet. Om människor från olika kulturer får sjunga i samma kör kan man vinna väldigt mycket.

Nyanlända och körmusik

Att anordna körverksamhet är ett av många bra sätt att nå nyanlända. Men det finns många exempel på hur man kan nå nyanlända med hjälp av musiken. Att anordna musiktävlingar, musikarrangemang eller musikfestivaler är några sätt. Men ett av de intressantaste är just körverksamhet. Det finns många fördelar med just denna verksamhet. En fördel är att det är väldigt socialt att sjunga i kör. Man träffas innan och pratar och ofta har man en fikastund eller liknande efter övningarna. Dessutom blir alla väldigt jämlika i en kör. Alla bidrar på sitt sätt och tillsammans skapar man en stark enhet. Många kyrkor har körer där alla är välkomna.

Varför är musik så bra för integration?

Finns det fler anledningar till att just musik är ett väldigt bra verktyg för integration? Ja, om man tänker på all den positiva energi som musik förlöser är det lätt att förstå att kraften i musiken är ett något vi borde nyttja. Om människor från olika kulturer får chansen att träffas och sjunga tillsammans kan magi skapas. Runt om i landet finns det massor av körer med olika inriktningar. En del sjunger gospel och andra sjunger klassisk musik. Det spelar inte så stor roll vilken genre som fokus ligger på. Det viktiga är att människor får träffas och lära känna varandra.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock