Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd i Sverige har sedan 1927 varit obligatoriskt för utlänningar som

SFI

SFI står för Svenskundervisning för invandrare. Rätten till SFI regleras i

Migrationsverket

Migrationsverket hette tidigare Statens invandrarverk, men bytte namn till sitt nuvarande

Uppehållstillstånd på humanitära skäl

Det finns flera typer av uppehållstillstånd i Sverige. Ett av dem

Sysselsättningen i Sverige

Sverige har överlag en bra sysselsättning men det finns fortfarande stora

Anhöriginvandring och ensamkommande barn

Två stora delar av Sveriges invandringspolitik innefattar anhöriginvandringen och ensamkommande flyktingbarn.
clock