Vad innebär integration?

Begreppet integration brukar i samhällsvetenskapliga sammanhang betyda en slags förening av olika kulturer. D.v.s. att integreras i ett samhälle är detsamma som att förenas i ett samhälle. En lyckad integration anses vara när kulturer av olika slag och yttringar kan fungera ihop utan motsättningar och där förståelse och respekt finns för varandras olikheter, där man även kan se olikheterna som styrkor. Kortfattat, att kunna fungera ihop som en enhet (ett samhälle) bestående av många olika erfarenheter, traditioner och kulturer. Det är inte enbart fråga om en anpassning från en sida, integration betyder att man möts på mitten och kommer överens.

Rätt till snabb vård

psykisk ohälsa kan försvåra integrationen. Obearbetade trauman och medfödd psykisk ohälsa som inte kunnat behandlas i hemlandet är några av de utmaningar den svenska vården ställs inför vid flyktingmottaganden. Det är oerhört viktigt att ge dessa människor rätt till adekvat vård och att ge dem de allra bästa förutsättningarna till att kunna integreras. Utanförskap är i sig ett skäl till att psykisk ohälsa kan komma att uppstå, omedelbar kontakt med vården kan ge dessa personer de förutsättningar de behöver för att minska dessa risker.Vi måste alltid sträva efter att få människor att må bra innan processen med att integreras ska kunna bli möjlig.

Tolerans och förståelse

Betydelsen av en fungerande integration är att människor snabbare får en känsla av sammanhang och ett värde. Man får en känsla av att vara en betydelsefull del av samhället och detta ökar naturligtvis chanserna för ett gott psykiskt mående. Integration är en process. Det är något som sker i symbios med andra människor och nyckeln kallas tolerans och förståelse. Tolerans för att kunna ge människor den tid och de resurser de behöver och förståelse för att alla människor bär på egna bagage i form av trauman eller upplevelser, som gör att processen kan ta olika lång tid beroende på deras egna individuella upplevelser.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock