Vad är priset för en restriktiv invandringspolitik?

Invandringsfrågan är sedan några år tillbaka den politiska fråga som stått i centrum för svensk debatt. Ett av de stora, och antagligen mest relevanta, argumenten för en restriktiv invandringspolitik är att välfärdssystemet inte klarar av hur stora belastningar som helst. Olika debattörer tävlar om vem som kan räkna rätt, är invandringen en ekonomisk vinst- eller förlustaffär? Spelar det överhuvudtaget någon roll?

Om du i framtiden vill vara med och fatta smarta och humanistiska beslut är det bra om du har en gedigen utbildning. Den enklaste vägen till att ha gott om utbildningsmöjligheter att välja bland får du om du skriver högskoleprovet med bra resultat. Men hur övar du inför högskoleprovet? Svaret hittar du hos Högskoleprovguiden. Hos dem hittar du inte bara tusentals frågor från tidigare prov som du kan öva på, du kan också få hjälp av en personlig coach. Börja din väg mot 2.0 på högskoleprovet genom att besöka Högskoleprovguiden.

Vad är rätt och fel?

Det är svårt att veta vad som är rätt och fel, särskilt när kvantitativa data används på olika sätt utan någon egentlig konsensus kring vilka värderingar som egentligen är de som är viktiga. Den sida i debatten som räds invandringens effekter på välfärdssystemet har inte fel i sak. De flesta tycks nu ha nått överenskommelse i att en givmild flyktingpolitik kostar pengar initialt, och att vi därmed har att välja mellan att vara världens bästa flyktingland eller världens bästa välfärdsland. Frågan är dock om det på sikt överhuvudtaget är möjligt att föra en restriktiv invandringspolitik. 1990- och 00-talens liberala världsordning gjorde världen mindre, både i ekonomisk och fysisk mening, vilket också lett till ökad migration, över alla kategorier (flyktingar, arbetskraft etc.).

Som människor präglas vi av tribalism, det vill säga att vi söker oss till och finner trygghet bland människor vi av olika anledningar uppfattar är lite som oss själva. Världen vi levt i de senaste 20-30 åren är i någon mån dåligt anpassad till vår till viss del genetiskt betingade rädsla för det okända och främmande.

En utveckling som är omöjlig att stoppa?

Många skulle nog säga att utvecklingen är omöjlig att stoppa, och att den på sikt leder till en bättre värld. När vi nu ser allt fler länder i världen sluta sig och strömningarna av främlingsfientlighet tillta är det bakåtsträvande vi betraktar. En ovilja att ta till sig att världen förändrats. Om invandringen är ekonomiskt kostsam eller inte spelar ur det perspektivet inte så stor roll. Priset för att sluta sig och stänga människor ute går kanske inte att skatta i ekonomiska termer. Det handlar kanske snarare om vi som art ska fortsätta vandra framåt i utvecklingen eller om vi ska överlåta rodret till dem som menar att det är bättre att vi stannar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock