Anhöriginvandring och ensamkommande barn

Två stora delar av Sveriges invandringspolitik innefattar anhöriginvandringen och ensamkommande flyktingbarn. Under juli 2016 infördes ett tillfälligt uppehåll av lagen om anhöriginvandring i Sverige, det innebär att lagen begränsar så att endast konventionsflyktingar har rätt till familjeåterförening. Många flyktingar som anländer till Sverige bedöms som skyddsbehövande och har i tre år från och med juli 2016 inte rätt till att ansöka om anhöriginvandring.
Det finns undantag

Budapest , Hungary - September 10, 2015: Report of refugees from Syria, Pakistan, Afghanistan in the railway station Budapest Keleti of Hungary.All they are looking for a better opportunity to live better, away from poverty and being killed simply for being Catholic. Here in this picture you can see the actual situation in this place.

Förutom konventionsflyktingar så har även ensamkommande barn rätt att få återförenas med förälder eller vårdnadshavare. När ett ensamkommande barns ansökan om uppehållstillstånd utreds försöker man även hitta vårdnadshavare eller föräldrar till barnet i fråga. Barns rättigheter skiljer sig från vuxnas då till exempel alla barn har rätt att gå i skolan, få vård och även återförenas med sin familj. Barnen har även stor rätt att själva få prata för sig. Ansökan om uppehållstillstånd ska alltid ta hänsyn till barnets ålder, mognad och hälsa. Utöver det har barn alltid rätt att ha med sig en vuxen vid ansökan vilket kan vara en anhörig eller offentligt biträde beroende på hur situationen ser ut. Till konventionsflyktingar räknas de som flyr sitt land på grund av förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. De kan sammanfattas som flytningar som inte kan återvända till sina länder.

Nyetablerad och etablerad anknytning
Inom anhöriginvandringen finns två begrepp, nyetablerad anknytning och etablerad anknytning. Nyetablerad anknytning innebär att äkta makar inte levt med varandra under en längre tid, under två år. Etablerad anknytning räknas det som om paret har levt tillsammans under en längre tid. Under 2015 bestod anhöriginvandringen av 38% etablerad anknytning och 38,1% bestod av nyetablerad anknytning.

Resterande procent var anhöriga till ensamkommande flyktingbarn och liknande. Av all invandring under 2015 bestod totalt 28% av nyetablerad invandring, en minskning från 40% som var 2013. 43 414 personer fick uppehållstillstånd för att flytta till anhörig i Sverige under 2015. Totalt beviljades 109 610 uppehållstillstånd i Sverige, utav dessa utgjorde anhöriginvandringen 37%. Den anhöriginvandring som fortfarande godkänns under den tillfälliga lagändringen pågår är konventionsflyktingars och ensamkommande barns anhöriga, samt rätt till förening med make, sambo och barn under 18 år.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock