Idrott som integration

Integration är ett viktigt men komplicerat ämne. Bara att definera begreppet och att formulera en målsättning när det gäller integration är svårt. Vad ska det innebära att integreras? Ska alla invandrare lära sig svenska och anamma svenska seder? Eller räcker det om vi alla kan samexistera och mötas under vettiga former? En typ av integrationsprojekt som varit väldigt framgångsrikt är satsningar på invandrare och idrott. I det här inlägget ska vi skriva om varför idrott kan vara en så bra väg in i det svenska samhället och om vad det finns för problem med metoden.

Idrott handlar om möten

Många idrotter har samma regler över hela världen. När två utövare av en idrott möts har de mycket gemensamt. Även om de kanske inte talar samma språk uppstår ett möte, och redan det är faktiskt en form av integration. Svenska idrottsklubbar har ofta svårt att få ihop tillräckligt med spelare. Invandrare kan innebära ett tillskott som blåser liv i en gammal glesbygdsförening. För duktiga idrottare är utövandet ett sätt att få respekt och kanske till och med en inkomst. Det kan i sin tur förbättra möjligheterna till att få ett svenskt medborgarskap. Idrott handlar inte enbart om idrottsliga prestationer utan även om ett föreningsliv som ofta kan engagera hela familjer. I mötet som uppstår runt idrottsliga arrangemang kan invandrare få hjälp med vardagliga frågor som hur man kan skaffa ett billigt soffbord och vilka som måste deklarera. Just den sociala aspekten är viktig eftersom det annars lätt kan bli så att bara män får chansen att integreras genom idrott. Det är nämligen i vissa invandrargrupper ovanligt med kvinnliga idrottare.

Sverige behöver integrationsprojekt

Det är vanligt att myndigheter och organisationer söker eu-stöd till integrationsprojekt. Det finns några exempel på när sådant stöd gått till lyckade satsningar inom idrottens värld. Idrotten kan sägas vara en förhållandevis neutral arena där utövarna kan mötas på ganska lika villkor. En duktig fotbollsspelare befinner sig inte i underläge på planen och kan bidra med något som många uppskattar. Inom många idrotter finns det en lång tradition av att värva idrottare från andra länder, vi har alltså redan mycket kunskap om hur idrott kan ha en integrerande effekt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är föreningslivet runt omkring evenemangen som är det viktigaste, inte elitidrottarnas prestationer. Hur kan man få människor från olika kulturer att känna sig involverade i att organisera och genomför idrottsarrangemang och föreningsträffar? Det är en viktig fråga att besvara för alla som vill arbeta med idrott som metod för integrering av invandrare.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock