Invandringspolitiken i världen

Invandring är något som funnits i hela världshistorien. Dock är det på senaste tiden som det börjat dyka upp allt mer i tv-rutorna. Detta beror på en mängd olika

faktorer, bland annat på grund av krig och konflikter i olika länder. Men också på grund av arbetskraftsinvandring då svenskar inte vill ta alla typer av jobb längre. Exempelvis handlar det om restaurangjobb, byggarbete och städare. Av denna anledning finns en mängd olika typer av politiska åsikter kring invandring, där en del är mer vänliga än andra. Således kommer denna artikel att gå igenom vad invandringspolitik innebär och hur det ser ut i länder som Sverige och USA.

Invandringspolitiken i Sverige

Sverige är ett land som länge varit mycket vänligt inställt till invandring. Exempelvis har Sverige tagit emot en stor mängd flyktingar från en mängd olika länder. På 90-talet rörde det sig om människor från Forna Jugoslavien, medan det nu handlar om människor från Mellanöstern. Sverige har generellt sett också varit bra på att integrera dessa människor i samhället varpå lektioner i det svenska språket har varit gratis. Numera finns det också möjligheter för invandrare i Sverige att lära sig mer genom hemsidor som https://www.kompetensexpress.se då dessa gör det möjligt att lära sig online. Exempelvis finns det kurser inom ledarskap och målstyrning, vilket kan hjälpa invandrare att starta egna företag.

Dock så har denna vänliga inställning till invandrare minskat i Sverige. Detta är något som politiker också tagit efter varpå färre och färre människor nu har rätten att ta sig till Sverige. På grund av detta är det viktigt att alternativa kurser görs tillgängliga online till dem som faktiskt vill ta sig till Sverige och lära sig om landet och kulturen.

På så sätt har invandringspolitiken förändrats mycket i Sverige. Exempelvis har Sverige infört gränskontroll vid inresa till Sverige från Danmark, detta i syfte att minska brott som finns över gränserna, men också reglera invandringen. Sverige är dock ett mycket mångkulturellt land med människor från alla delar av världen. Bland annat Italien, Mellanöstern och Vietnam.

Invandringspolitiken i USA

Det är dock inte bara i Sverige som politiken har förändrats i, utan också i USA. Invandringspolitiken i USA förändrades framför allt efter att Donald Trump blev president. Ett av hans kampanjlöften var bland annat att bygga en mur vid gränsen till Mexiko, just i syftet att hålla invandrare ute från USA. Detta är något som mötts av kritik från liberala politiker i USA. Men republikanerna å andra sidan har till viss del hyllat hans förslag.

Dock så har Trump inte hållit sitt kampanjlöfte då det fortfarande inte finns någon mur vid gränsen till Mexiko. Detta efter att det redan gått tre år efter att han blev vald till president. På så sätt kan Trump troligen förvänta sig en del kritik när debatterna börjar dra igång inför det kommande presidentvalet. Dock kommer Trump troligen att fortsätta kampanja för muren och hitta någon att skylla på varför muren ännu inte är byggd.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock