Migrationsverket

Migrationsverket hette tidigare Statens invandrarverk, men bytte namn till sitt nuvarande den 1 juli år 2000. Det sorterar under Justitiedepartementet, och är den myndighet som hanterar ärenden som rör asyl, besök och bosättning, samt medborgarskap. Den nuvarande generaldirektören för Migrationsverket är Anders Danielsson, som har innehaft posten sedan den 22 mars 2012. Han var tidigare generaldirektör för Säkerhetspolisen.

Myndigheten har en historia som sträcker sig tillbaka till 1969, då Statens invandrarverk bildades. Det skedde genom att man slog ihop tre verksamheter som tidigare varit uppdelade till en gemensam verksamhet: tillståndsfrågorna som tidigare hanterats av Utlänningskommissionen, medborgarskapsfrågorna från Justitiedepartementet och så kallade anpassningsfrågor som tidigare hanterats av Arbetsgruppen för invandrarfrågor (som i sin tur ingick i Inrikesdepartementet). Anledningen bakom sammanslagningen var att man ville samla invandrarpolitiken (det vill säga de tjänster som främjade integrering, som tolkhjälp, svenskundervisning och stöd till invandrarorganisationer) och invandringspolitiken (det vill säga reglerna om vem som får bosätta sig och uppehålla sig i Sverige och inte) på ett och samma ställe.passport-1042891_960_720

Migrationsverkets ansvarsområden omfattar alltså nu bland annat visum, tillstånd för bosättning i Sverige, hela asylprocessen (från ansökan till beviljande av uppehållstillstånd alternativt återvändande), medborgarskap, uttagning av kvotflyktingar till Sverige, att ge stöd till frivillig återinvandring, att samarbeta internationellt med bland annat UNHCR och Europeiska migrationsnätverket, att skriva avtal med Sveriges kommuner om att ordna introduktionsplatser för de invandrare som har fått uppehållstillstånd (något som tidigare sköttes av Integrationsverket) och att se till att alla myndigheter som är inblandade i dessa frågor samverkar på det mest effektiva sättet.

En stor myndighet som Migrationsverket kräver naturligtvis en stor budget varje år, och i och med den tillströmning av asylsökande som kommit till Sverige under kriget i Syrien behövs ännu mer pengar än tidigare. Som exempel kan ges att myndigheten år 2009 hade ett anslag på 2,12 miljarder kronor. För åren 2014-2018 har till Migrationsverket ansökt om ökade anslag med 48 miljarder kronor. Om du själv skulle behöva lite extra pengar i din personliga budget, kan det vara en bra idé att leta igenom byrålådor och smyckeskrin efter guldklockor och guldsmycken som du inte använder. På Guldbrev.se kan du nämligen sälja guld till bra pris, och på så sätt få åtskilliga tusenlappar tillbaka.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock