SFI

SFI står för Svenskundervisning för invandrare. Rätten till SFI regleras i skollagen, och den säger att varje person som är folkbokförd i en svensk kommun, och som inte kan svenska, har rätt att få gå SFI, varför kommunen måste ordna sådan undervisning. De enda undantagen från denna rättighet är invandrare som talar danska och norska, då de förväntas kunna göra sig förstådda i Sverige ändå. Svenskundervisning för invandrare har en lång historia i Sverige, då den har erbjudits invandrare till landet sedan 1960-talet. Den behövs uppenbarligen fortfarande, då SFI under 2013 hade 113 600 deltagare, där fyra av tio personer var nybörjare i svenska. Syftet med undervisningen är att deltagarna efter kursen ska ha en grund i svenska och grundläggande kunskaper om det svenska samhället.800px-kista_folkhogskola1

Att bedriva en kurs som SFI, där deltagarna varierar från traumatiserade flyktingar till invandrare som valt att flytta till Sverige för jobbet eller kärlekens skull, och där läsvanan varierar från analfabeter till högskoleutbildade, är minst sagt en utmaning. Detta har också märkts på den kritik som har riktats mot SFI, som bland annat kritiserar kursens långsamma genomströmning och de bristfälliga kunskaper i svenska som deltagarna uppvisar även efter genomgången kurs. För att möta utmaningarna kan de fyra kurserna som ingår i SFI studeras via tre olika ”studievägar” som baseras på elevernas förutsättningar. Tidigare studievana är en av de förutsättningar man tittar på för att avgöra vilken studieväg en elev bör ta. I slutet av varje kurs ska eleverna genomgå ett så kallat SFI-prov, som utfärdas av Skolverket och som lärarna i SFI kan använda som stöd när de ska betygsätta eleven. Betygen som ges är A, B, C, D och F, där F är ett underkänt betyg.

Även om SFI-kurserna är kostnadsfria, finns det mycket annat som kostar pengar när man ska etablera sig i ett nytt land. Om man behöver extra kapital för att få en bra start kan man exempelvis ta ett snabblån, som man kan betala tillbaka när man har fått en anställning och en fast inkomst. Man bör dock vara säker på att man kan betala tillbaka lånet relativt snabbt, eftersom räntan ofta är mycket hög.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock