Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd i Sverige har sedan 1927 varit obligatoriskt för utlänningar som uppehåller sig permanent i landet. De enda förändringarna av lagen som har skett sedan den infördes var att kravet togs bort för nordiska medborgare år 1954 i samband med den Nordiska passunionen, samt att kravet togs bort för EES-medborgare år 2006 (dessa medborgare har vanligtvis uppehållsrätt istället).sweden-654271_960_720

Uppehållstillstånden delas in i så kallade tillfälliga uppehållstillstånd, som kallas TUT, och permanenta uppehållstillstånd, som kallas PUT. I kort kan sägas att det tillfälliga uppehållstillståndet bara ges om det skulle råda tveksamheter kring huruvida ett permanent tillstånd borde utfärdas eller inte. I annat fall ges antingen ett permanent tillstånd, eller så avslås ansökan. En utlänning kan få uppehållstillstånd i Sverige genom att ha familjeanknytning i landet, för att arbeta eller studera här eller om man är egen företagare. De som söker asyl i Sverige kan också få uppehållstillstånd, av fem olika anledningar: som konventionsflykting, alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i övrigt, kvotflykting eller om det råder ”synnerligen ömmande omständigheter”. De uppehållstillstånd som har beviljats i Sverige under de senaste åren har till 30 procent bestått av arbetsinvandring, 50 procent anhörigsinvandring och 20 procent asylsökanden. Den siffran kan dock komma att ändras i samband med flyktingkrisen efter kriget i Syrien. Om du skulle vilja hjälpa någon av de flyktingar som söker asyl i Sverige, kan du till exempel erbjuda dem boende i ditt hem. Ett sätt att skapa extra utrymme för sådant är att bygga ett uterum, som håller samma värme som inomhus. Du hittar uterum för alla smaker på Skanskabyggvaror.se, och det är en investering som du själv kommer att kunna ha lika stor glädje av senare som de flyktingar som får hjälp av dig.

De permanenta uppehållstillstånden utfärdas av Migrationsverket. Även om man faller in i någon av de kategorier som har listats ovan betyder det dock inte att man kan få ett permanent uppehållstillstånd utfärdat direkt vid ankomst till Sverige. Vanligtvis måste man ha varit folkbokförd i Sverige i minst två år innan tillståndet beviljas. När det väl har beviljats kan personen, utan att vara svensk medborgare, vistas och arbeta i Sverige utan tidsbegränsning, och fritt resa in och ut ur landet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock