Uppehållstillstånd på humanitära skäl

Det finns flera typer av uppehållstillstånd i Sverige. Ett av dem handlar om humanitära skäl vilket innebär att personer med sannerligen ömmande omständigheter kan få stanna i Sverige trots att det inte finns något skyddsbehövande. Att få uppehållstillstånd på humanitära skäl kan handla om att personen i fråga har ett handikapp eller allvarligt hälsotillstånd.

Vad är humanitäre skäl

Norrkoping, Sweden - June 6, 2014: Immigrants and native Swedes participating in National day celebrations in Norrkoping. The national day of Sweden is an official holiday.

I utlänningslagen 5kap. 6§ (2005:716) står det ”Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.” Mellan 2004 och 2009 utgjorde uppehållstillstånd på humanitära skäl ungefär hälften av alla ansökningar till migrationsverket. Den här typen har uppehållstillstånd har fått kritik då ungefär 90% utav alla som får avslag på sin ansökan överklagar beslutet på humanitära skäl. I Sverige har du rätt att lämna in hur många ansökningar du vill, därav kan personen trots tidigare avslag fortsätta ansöka och därav stanna längre i Sverige. Alla har rätt att stanna i landet under tiden en ansökan behandlas. Då varje ansökan tar lång tid kan personen senare hänvisa till synnerligen ömmande skäl och på så sätt på få rätt till att få prövat ett permanent uppehållstillstånd.

Hur fungerar ett uppehållstillstånd
Ett uppehållstillstånd i sin tur kan vara permanent eller tidsbegränsat. I Sverige får man vistas upp till 90 dagar innan ett uppehållstillstånd krävs. En anledning till att söka tidsbegränsat uppehållstillstånd kan till exempel vara om en person vill studera i Sverige. Ska en person alltså vistas i Sverige i över 90 dagar under en period på 6 månader krävs alltid ett tillfälligt uppehållstillstånd. Ett sådant uppehållstillstånd kan också utfärdas om det finns osäkerhet i huruvida ett uppehållstillstånd ska beviljas. Vill personen däremot arbeta i Sverige så krävs alltid ett arbetstillstånd. Att bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd kräver mer. Bland annat så ska personen ha varit folkbokförd, och fortfarande vara, i Sverige sedan minst 2 år tillbaka.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock