Sysselsättningen i Sverige

Sverige har överlag en bra sysselsättning men det finns fortfarande stora luckor mellan kvinnor och män, inrikes födda och utrikesfödda. Efter 90-talskrisen sjönk sysselsättningen avsevärt över alla grupper i hela landet. Närmare inpå 2000-talet går sysselsättningen sakta uppåt igen. Skillnaderna mellan grupperna förblir dock.
Svårt att få arbete

Worker in a construction site

De med lägst sysselsättningsgrad i Sverige är utrikesfödda kvinnor. Därefter kommer utrikesfödda män och inrikes födda kvinnor. Högst på listan av sysselsättningsgrad står inrikes födda män. Hålet mellan inrikes födda kvinnor och män har minskat kraftigt de senaste åren, samtidigt har gapet mellan inrikes födda och utrikesfödda kvinnor och män har ökat. Något som har spelat en betydande roll i den växande skillnaden är övergången från arbetskraftinvandring till flykt- och anhöriginvandring. Tittar man på hur länge utrikesfödda har vistats i Sverige kan vi se att ju längre en person har vistats här desto högre är andelen som har sysselsättning. Det beror bland annat på att nytillkomna spenderar sin första tid med att utbilda sig, lära sig språket och likande. Den största andelen med sysselsättningsgrad av utrikesfödda är de som har vistats i Sverige över 30 år. Det vi kan utläsa av det här är att av de utrikesfödda så är det män som har vistats många år i Sverige som har lättast att få arbete.

Reskryteringsföretag – en väg in
Det finns flera vägar in på arbetsmarknaden i Sverige. Något som har gynnat utrikesföddas sysselsättning är rekryteringsföretag. Svenska företag kan känna en osäkerhet i att anställa personer med utländsk bakgrund då man inte vet exakt hur personens kvalifikationer ska värderas. På rekryteringsföretag får företagen möjlighet att hyra in personal istället för att anställa, vilket innebär ett mindre risktagande för företagen. I
Stockholm finns flera rekryteringsföretag som har en större del utrikesfödda anställda framför inrikes födda. Bland annat finns Nextu som rekryterar via videopresentationer. Det ger alla parter möjlighet till en personligare ansökan som komplement till en skriftlig annons. I en videopresentation från ett rekryteringsföretag i Stockholm finns möjligheten att visa upp arbetsplats, kollegor med mera redan från början. Det medverkar även till att lättare kunna matcha rätt personer till rätt jobb.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock